سازه‌های متحرک سفارشی

سازه متحرک سفارشی در مورد سازه‌های متحرک خاص که بر حسب نیاز و یا نوآوری معمار یا طراح سازه انجام می‌گیرد ایده‌ها بی انتهاست وخلق استراکچر و روح دادن به آن و به حرکت در آوردن کاریست که با تجربیات ما آمیخته و نیازها شما را مرتفع می‌سازد این مقوله به نسبت کارهای دیگر ما احتیاج به زمان بیشتری داشته و دلیل آن  نیاز به هماهنگی ،کار تیمی ، تدارک تجهیزات مکانیکی ،تدارک المانهای برقی و در آخر اسمبل و تست حرکت سازه است.

سازه متحرک 2

هر نوع سازه‌ای که در ذهن شما مصور باشد  قابل اجراست ولی قطعا اجرای درست و در نظر گرفتن safty و ایمنی آن پارامتر اول و بالاترین گزینه‌ها در اجرای آن می‌باشد.