گاوصندوق مخفی و متحرک

گاوصندوق مخفی و صندوقخانه مخفی از موارد کاربردی برای اشخاصی که اشیاء با ارزش در خانه داشته و یا مکانهای اداری که دارای اسناد با ارزش بوده بسیار حائز اهمیت است.

گاو صندوق متحرک نیز از موارد جالبی است که با حرکت الکترومکانیکی در قسمتهایی از ساختمان مخفی شده و با دادن یک کد روی کی‌پد مجدد ظاهر می‌شود.