دیوار متحرک 1
raamann solutions

دیوار متحرک

دیوار متحرک داخل ساختمان یکی از ایده‌هایی است که می‌توان در فضای داخلی ساختمان‌های مسکونی و اداری  برحسب نیاز  و به طور مقطعی  تغییراتی در معماری داخلی ایجاد نمود. این […]